ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Ziemia Kwidzyńska
Mareza
Poprzednia miejscowość Previous village
Mapa powiatu

gm. Kwidzyń, pow. kwidzyński, woj. pomorskie

(Do 1945 roku Mareese)

Nazwa wsi wzięła się od jeziora (Mariensee), które powstał w skutek prac melioracyjnych prowadzonych przy Starym Nogacie (Liwie) w okresie krzyżackim. W 1336 r. miasto uzyskało od biskupa Bertolda pastwiska obejmujące w późniejszym okresie Marezę Górną. W 1527 r. folwark znajdujący się w tym miejscu nadany został protestanckiemu biskupowi Pawłowi Separatusowi.Po jego śmierć powrócił on do starostwa książęcego. W 1607 r. powstał folwark Mareski Dwór (Mareese Schloss), obok którego rozwijała sie również wieś. Dwór ten połączony został ze wsią w 1928 r. Pod k. XIX wieś posiadała 60 domów, zamieszkiwało ją 465 ewangelików i 111 katolików. Majątek, którego w tym czasie właścicielem był Jan i Henryk Ehms wynosił 45 mieszkańców (38 ewangelików, 7 katolików).

Osada o układzie rzędowym oraz rozproszonym z koloniami i założeniem folwarcznym. W obrębie obecnej wsi znalazły się również przysiółki Rossgarten i Stürmerberg. Położona na prawym brzegu Wisły, w środkowej części niziny kwidzyńskiej; na zachód od granicy z Kwidzynem.

Krajobraz kulturowy zachowany w dobrym stanie. Do dziś czytelny jest układ wsi, z tym że uległa ona znacznym procesom urbanizacyjnym związanym z rozwojem samego Kwidzyna.

Zachowało się tu dużo budynków mieszkalnych z przełomu XIX/XX w., w tym m.in. dworzec i szkoła.

    
SGKP, t. 6, s. 111; M. Kerner-Żuralska, Materiały do dziejów osadnictwa Pomezanii [w:] „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 2, 1964, s. 163; A. Lemański, W. Odyniec, J. Powierski, Dzieje wsi [w:] Kwidzyn. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 1982, s. 268-269. Strony internetowe: http://kwidzynopedia.pl/index.php/Mareza, 05.08.2009.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl