ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Ziemia Kwidzyńska
Nebrowo Małe
Poprzednia miejscowość Previous village
Mapa powiatu

gm. Sadlinki, pow. kwidzyński, woj. pomorskie

(Do 1945 roku Klein Nebrau)

W 1624 r. osada Małe Nebrowo wyodrębniła się z Wielkiego Nebrowa. Od 1630 r. zaczęli napływać koloniści niemieccy, głównie z Pomorza Zachodniego. Wieś ucierpiała od powodzi w latach 1663, 1670 i 1672. Mieszkańcy wsi byli zobowiązani wspólnie z mieszkańcami Wielkiego Nebrowa pilnować wału wiślanego i wspólnie likwidować zatory lodowe oraz płacić za naprawę. W 1788 r. znajdowało się we wsi 17 gospodarstw. Chłopi osadzani na prawie długoletniej dzierżawy od 1788 r. otrzymywali ziemię w dożywotnie użytkowanie. Pod koniec XIX w. wieś obejmowała 1548 mórg, 86 budynków, 22 domy, 247 mieszkańców w tym 12 katolików i 235 ewangelików. Szkoła ewangelicka, parafia katolicka i ewangelicka znajdowała się na miejscu.

Wieś o układzie rzędówki, położona na prawym brzegu Wisły, w południowej części niziny kwidzyńskiej, ok. 20 km na południe od Kwidzyna.

Krajobraz kulturowy zachowany w bardzo dobrym stanie, czytelny pierwotny układ siedlisk i pól.

    
SGKP, t. 6, s. 944; M. Kerner-Żuralska, Materiały do dziejów osadnictwa Pomezanii [w:] „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 2, 1964, s. 167; A. Lemański, W. Odyniec, J. Powierski, Dzieje wsi [w:] Kwidzyn. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 1982, s. 270-272. Strony internetowe: http://kwidzynopedia.pl/index.php/Nebrowo_Małe, 04.08.2009


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl