ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Mazowsze
KASKI
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Baranów, pow. grodziski, woj. mazowieckie

(Hol. Kaski - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830, Kaski - SGKP - 1882)

Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w końcu XIV w. Informacja o osiedleniu się Holendrów w Kaskach pochodzi z literatury i archiwaliów. Koloniści osadzeni zostali w 1645 r. na mocy kontraktu (uznanego przez króla Władysława IV w Metryce Koronnej pod datą 9 czerwca 1645 r.), zawartego pomiędzy Hieronimem Radziejowskim a Holendrami. Uzyskali oni możliwość osiedlenia się we wsiach: Baranów, Jaktorów, Kaski i Szczawinek, uzyskali 6 lat wolnizny, 100 włók nieużytków i lasów pod uprawę, mieli płacić czynsz w wysokości 30 florenów od włóki.

Brak świadectw pobytu osadników holenderskich.


    
AGAD, ASK, nr LVI, s. 4, II. f. 28;
I. Baranowski, Wsie holenderskie...;
SGKP, t. III, 1882, s. 849.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl