ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Ziemia Walichnowska
Kotło
Poprzednia miejscowość Previous village
Mapa powiatu

gm. Gniew, pow. tczewski, woj. pomorskie

(Do 1945 roku Kasselhof)

Pierwsza wzmianka dotycząca wsi pochodzi z 1600 r. kiedy określana była jako kolonia (również w XVIII w.) Wchodziła w skład własności królewskiej w powiecie tczewskim województwa pomorskiego. W 1664 r. na włóce roli siedział rybak. W 1760 r. wymieniana była zagroda gburska o 4 włókach. Pod k. XIX w. wieś miała obszar 308 mórg w tym 11 budynków, 6 domów zamieszkiwanych przez 40 katolików i 17 ewangelików. Wchodziła w obszar parafii Gniew gdzie również znajdowała się poczta.

Wieś położona po lewej stronie Wisły, na terenie Niziny Walichnowskiej, ok. 10 km na północ od Gniewu, o układzie kolonijnym.

Krajobraz kulturowy zachowany w dobrym stanie. Czytelny pierwotny układ siedlisk i pól.

    
SGKP, t. 4, s. 495; Opis królewszczyzn w województwach chełmińskim, pomorskim i malborskim w roku 1664, wyd. J. Paczkowski, Fontes 32, TNT, Toruń 1938, s. 42; K. Mikulski, Osadnictwo wiejskie woj. pomorskiego od poł XVI do końca XVII wieku, Rocznik TNT, R. 86, Toruń 1994, z. 2, s. 179; Lustracja województw Prus Królewskich 1765, Fontes 92, TNT, wyd. J. Dygała, t. 1, Toruń 2003, cz. 2, s.110.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl