ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Ziemia Walichnowska
Kuchnia
Poprzednia miejscowość Previous village
Mapa powiatu

gm. Gniew, pow. tczewski, woj. pomorskie

(Do 1945 roku Küche)

Miejscowość znana już w czasach książąt pomorskich i krzyżaków. To strategiczne stanowisko zabezpieczało okolicę od grodu warownego Zantyr (po przeciwnej stronie Wisły). W 1245 r. znalazła się w posiadaniu cystersów w Oliwie. W 1253 r. Sambor II nadał tą posiadłość krzyżakom. W 1662 r. określana mianem kolonii należąca do własności królewskiej. W 1664 r. wymieniane jako pastwiska Kępa alias Kuchnia, aż do poł. XVIII w. kiedy zasiedlona została przez menonitów. Pod k. XIX w. składała się z dóbr i wsi posiadających razem obszaru 2118 mórg. W tym dobra: 12 budynków, 4 domów, zamieszkanych przez 68 katolików, 2 ewangelików. Wieś: 23 budynki, 11 domów, 8 katolików, 16 ewangelików. Podlegała parafii Walichnowy, ze szkołą w Gronówku.

Wieś położona po lewej stronie Wisły, składająca się z założenia folwarcznego i kolonii, na terenie Niziny Walichnowskiej, ok. 2 km na północ od Gniewu.


    
SGKP, t.4, s.838; Opis królewszczyzn w województwach chełmińskim, pomorskim i malborskim w roku 1664, wyd. J. Paczkowski, Fontes 32, TNT, Toruń 1938, s. 38; H. Wiebe, Das Siedlunkswerk niederländischer Mennoniten im Weichseltal zwischen Fordon und Weissenberg bis zum Ausgang des 18.Jahrhunderts, Marburg 1952, s. 40; Mikulski K., Osadnictwo wiejskie woj. pomorskiego od poł XVI do końca XVII wieku, Rocznik TNT, R. 86, Toruń 1994, z. 2, s. 179; Lustracja województw Prus Królewskich 1765, Fontes 92, TNT, wyd. J. Dygała, t. 1, Toruń 2003, cz. 2, ss. 111, 137.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl