ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Ziemia Sieradzka
Holendry Paprockie
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Zapolice, pow. zduńskowolski, woj. łódzkie

(Hol. Paprockie - Mapa Kwatermistrzostwa – 1830, Hol. - Paprotnia - Mapa Chrzanowskiego - 1848)

Dawna wieś szlachecka (wł. Jan Sulimierski) w byłym powiecie łaskim, gm. Zapolice, par. Strońsk. Pierwsi Olędrzy osadzeni zostali w 1792 r. W 1886 r. Paprockie Holendry Stare (z ludnością określaną jako polsko-niemiecka) miały powierzchnię 395 morgów. Istniało tam 18 osad i 195 mieszkańców oraz szkoła ewangelicka i kantorat. Paprockie Holendry Nowe miały 19 osad i 249 morgów powierzchni.

Duża wieś rzędowa położona na południowy-zachód od Zduńskiej Woli, z zagrodami usytuowanymi po obu stronach biegnącej równoleżnikowo asfaltowej drogi. Domy ulokowane kalenicą i szczytem do drogi.

Tradycyjny krajobraz związany z osadnictwem holenderskim czytelny. Zachowane ślady melioracyjnej działalności osadników – rowy odwadniające oraz sztuczne nasadzenia drzew i krzewów (zwłaszcza na miedzach), a także cmentarz kolonistów.

Cmentarz usytuowany jest w lesie, na południe od linii zabudowy. Na jego terenie zachowanych jest kilkadziesiąt nagrobków, z których część opatrzona jest inskrypcjami w języku niemieckim oraz mogiły ziemne. W centralnej części cmentarza ustawiony współczesny krzyż drewniano-metalowy z figurą Chrystusa.

    
SGKP, T. VII, Warszawa 1886, s. 851. Łaski, Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej, wyd. J. Łukowski, t. II, 415.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl