ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Mazowsze
KĘPA OKRZEWSKA
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Konstancin-Jeziorna, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie

(Okrzyszczyńska Kępa - Tabella - 1827, K. Okresińska - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)

Osadzenie kolonistów wiązać należy z pobliską wsią Kepą Zawadowską, w której Holendrów osadzono w 1819 r.

Pierwotnie dawna kępa wiślana, później wieś rzędowa położona na południe od Kępy Zawadowskiej, na zachodnim brzegu Wisły, wzdłuż wału przeciwpowodziowego.

Całkowicie przekształcona na skutek urbanizacji. Jedynym świadectwem pobytu osadników jest zachowany do dnia dzisiejszego cmentarz.

Cmentarz-na planie prostokąta, usytuowany w północnej części wsi, po południowej stronie drogi biegnącej przez osadę. Ulokowany na sztucznie usypanym wzniesieniu, nie ogrodzony. Zdewastowany, brak zachowanych nagrobków.


    
SGKP, t. III, 1882, s. 955.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl