ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Mazowsze
ŁAZISKA
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Iłów, pow. sochaczewski, woj. mazowieckie

(Łaziska - Mapa Gilly-Crona - 1796, Mapa Gilly - 1803, Mapa Kwatermistrzostwa - 1830, Mapa Chrzanowskiego - 1848)

Wieś zasiedlona przez kolonistów holenderskich najprawdopodobniej pod koniec XVIII w., należała do dóbr Iłów.

Pierwotnie wieś rzędowa, obecnie przekształcona - w formie ulicówki, z domami położonymi po obu stronach drogi biegnącej z Młodzieszyna do Iłowa. Domy ulokowane kalenicą do drogi, w zagrodach na planie prostokąta, przylegających do szosy krótszym lub dłuższym bokiem.

Krajobraz kulturowy właściwy dla osadnictwa holenderskiego przekształcony, najlepiej czytelny na obu krańcach wsi w zagrodach rzędowych. Kilka przykładów tradycyjnej zabudowy związanej z gospodarką osadników.

Nr 14 - dom murowany, zbudowany przed 1945 r., usytuowany na wschodnim krańcu wsi, po południowej stronie szosy, w czterobudynkowej zagrodzie z szopą po stronie wschodniej, stodołą po stronie południowej i oborą po stronie zachodniej. ściany murowane z cegły i kamienia, spojone zaprawą cementowo-wapienną, obustronnie tynkowane. Zrąb ścian nakryty dachem dwuspadowym, krokwiowo-jętkowym, pokrytym eternitem. Wnętrze dwutraktowe, trzyosiowe, ze środkową sienią przeciętą kominem. System ogniowy przebudowany po 1945 r. Budynek zachowany w dobrym stanie.

Nr 17 - dom drewniany, zbudowany przed 1945 r., usytuowany na wschodnim krańcu wsi, po północnej stronie szosy, w trzybudynkowej zagrodzie - z szopą po stronie wschodniej i stodołą po stronie północnej.Wykonany z drewna sosnowego, konstrukcji wieńcowej, oszalowanej pionowymi (do wysokości okien) i poziomymi deskami malowanymi farbą olejną (część mieszkalna) oraz otynkowanej (w części gospodarczej). Do ścian część mieszkalnej od strony północnej dostawiony ganek nakryty daszkiem pulpitowym. Zrąb ścian nakryty dachem dwuspadowym, krokwiowo-jętkowym, wspartym na ścianie kolankowej, pokrytym eternitem. Budynek zachowany w bardzo dobrym stanie.

Bez numeru - dom murowany, zbudowany przed 1945 r., usytuowany w centralnej części wsi, po południowej stronie szosy, w trzybudynkowej zagrodzie. Murowany, z cegły spojonej zaprawą wapienną. Wyłącznie o funkcji mieszkalnej.
Zrąb ścian nakryty dachem dwuspadowym, krokwiowo-jętkowym, pokrytym blachą. Budynek zachowany w bardzo dobrym stanie.

Bez numeru - dom drewniany, zbudowany przed 1945 r., usytuowany w centralnej części wsi, po południowej stronie szosy, w czterobudynkowej zagrodzie. Wykonany z drewna sosnowego, konstrukcji wieńcowej, z węgłami łączonymi na rybi ogon z ostatkami, z balami bielonymi wapnem. Zrąb ścian nakryty dachem naczółkowym, krokwiowo-jętkowym, pokrytym blachą. Budynek zachowany w bardzo dobrym stanie.

Bez numeru - dom murowany, zbudowany w latach 30. XX w., usytuowany w zachodniej części wsi, po północnej stronie drogi, stoi szczytem do szosy, opuszczony. Wykonany w technologii glinobitki, z gliny zmieszanej z sieczką. Nakryty dachem dwuspadowym, krokwiowo-jętkowym, poszytym żytnią słomą. Pod wspólnym dachem część mieszkalna i gospodarcza (obora). Budynek zachowany w bardzo złym stanie.


    
SGKP, t. V, 1884, s. 621.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl