ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Artykuły --> Konferencja 2001

Ogólnopolska konferencja Olędrzy i ich dziedzictwo w Polsce. Historia, stan zachowania, ochrona.
Toruń, 11-13 października 2001 r.

Jerzy Szałygin, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Warszawa
O konferencji

1. Andrzej Michałowski, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie

Olęderskie krajobrazy dziedzictwa i ich znaczenie dla współczesności.

2. dr hab. Zbigniew Chodyła, UAM w Poznaniu

Zarys osadnictwa olęderskiego w Polsce od XVI do XVIII w.

3. Andrzej Piątkowski, Zakład Historii Pomorza PAN w Toruniu

Etapy rozwojowe osadnictwa olęderskiego na obszarze posiadłości ziemskich miasta Elbląga w XVI do XVIII wieku.

4. Wiesław Nowosad, Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Osadnictwo olęderskie w dobrach szlachty Prus Królewskich. Stan źródeł i możliwości badawcze.

5. Wanda Karkucińska, Biblioteka w Kórniku PAN

Osadnictwo olęderskie w dobrach kórnickich Teofili z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej.

6. Zofia Zierhofferowa, PAN w Krakowie

Nazwy osad olęderskich w Wielkopolsce. Powstawanie i zmiany

7. Bogusław Szmygin, Politechnika Lubelska

Dziedzictwo olenderskie na Żuławach - perspektywy ochrony.

8. Jerzy Domino, Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Olsztynie

Domy podcieniowe na Żuławach elbląskich i Wysoczyźnie Elbląskiej (komunikat).

9. Henryk Ratajczak, UMK w Toruniu

Problemy ochrony domów podcieniowych na Żuławach na dwóch wybranych przykładach.

10. Bogna Lipińska, Politechnika Gdańska

Kniewskie Błota i Karwieńskie Błota - współczesne przekształcenia wsi "olęderskiej".

11. mgr Ewa Gilewska, Muzeum Narodowe w Gdańsku

Kolekcja mebli olęderskich z Żuław w zbiorach Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku.

12. Bolesław Klein, Klub Nowodworski, Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego

Refleksje na tle I i II Zjazdu Mennonitów oraz udziału Klubu Nowodworskiego w ochronie cmentarzy mennonickich.

13. Roman Tubaja, Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Stan architektury ludowej i problemy jej ochrony na obszarze Doliny Dolnej Wisły.

14. mgr Krzysztof Bartowski, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy
Stan zachowania krajobrazu kulturowego wzdłuż Wisły na terenie powiatu świeckiego i bydgoskiego.

15. Piotr Bartkowiak, mgr Jarosław Pająkowski, Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły, Świecie

Ocalone ślady osadnictwa olęderskiego w nadwiślańskim krajobrazie (na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły).

16. mgr Emanuel Okoń, UMK w Toruniu

Budownictwo olęderskie nad środkową i dolną Wisłą - wybrane przykłady i rozwiązania.

17. mgr Jarosław Pająkowski, Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły, Świecie

Tradycja sadownictwa w Dolinie Dolnej Wisły.

18. Artur Trapszyc, Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Olęderski wątek w szkutnictwie ludowym dolnej Wisły.

19. dr Antoni Pelczyk, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Wpływ osadnictwa olęderskiego na krajobraz architektoniczny Wielkopolski Zachodniej.

20. mgr Dorota Leśniewska, Wielkopolski Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Poznaniu

Osadnictwo olęderskie na terenie projektowanego Cysterskiego Parku Kulturowego - Radojewo-Owińska.

21. Rafał Nadolny, Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu

Boruja - ulicowa wieś olęderska.

22. Jerzy Szałygin, Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie

Kolonizacja "olęderska" na Mazowszu. Układy ruralistyczne i typy architektury.

23. Paweł Fijałkowski, Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie

Menonickie wspólnoty religijne na Mazowszu (do 1945 r.). Materialne ślady ich funkcjonowania.

24. mgr.inż. Marian Złonkiewicz, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Bydgoszcz

Odbudowa i modernizacja systemów ochrony przeciwpowodziowej Doliny Mątawy.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl