ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Artykuły --> Mazowsze

Wstęp

Podstawą uratowania każdego obiektu zabytkowego znajdującego się w złym stanie, obok chęci jego zachowania dla przyszłych pokoleń, jest poprawnie wykonana dokumentacja projektowa remontu.

Fundacja TERPA w trosce o poziom przygotowywania dokumentacji właściwie konserwującej i rewaloryzującej zabytek prezentuje niniejszym projekt związany z najcenniejszym na Mazowszu murowanym zborem mennonickim znajdującym się w Nowym Wymyślu, gm. Gąbin, pow. płocki. Dokumentacja ta stanowi przykład typowego, ale i jednocześnie wzorcowego (ze względu na bardzo wysoki poziom wykonania) projektu budowlano - konserwatorskiego opracowywanego na potrzeby remontów obiektów zabytkowych.

Mamy nadzieję, że będzie stanowić ona wzór do naśladowania.

Projekt budowlano - konserwatorski remontu dawnego domu modlitwy Menonitów w Nowym Wymyślu gm. Gąbin, woj. mazowieckie

Ilustracje

Ilustracja 01

Ilustracja 02

Ilustracja 03

Ilustracja 04

Ilustracja 05

Ilustracja 06

Ilustracja 07

Ilustracja 08

Ilustracja 09

Ilustracja 10

Ilustracja 11

Ilustracja 12

Ilustracja 13

Ilustracja 14

Ilustracja 15

Ilustracja 16

Ilustracja 17

Ilustracja 18

Ilustracja 19

Ilustracja 20

Ilustracja 21

Ilustracja 22

Ilustracja 23

Ilustracja 24

Ilustracja 25

Ilustracja 26

Ilustracja 27

Ilustracja 28

Ilustracja 29

Ilustracja 30

Ilustracja 31


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl